Moked

קבוצת נ. ג'אן הוקמה ע"י מר ניסים ג'אן המשמש כיו"ר הקבוצה. ג'אן הינו איש מערכת הביטחון, בעל רקורד עשיר בניהול מערכי לוגיסטיקה מורכבים ותפעול מעברים ביטחוניים. מנכ"ל הקבוצה הינו מר משה ג'אן.

מיום הקמתה חרטה על דגלה קבוצת נ. ג'אן את ערכי השירות, ההגינות והחדשנות מתוך מטרה להוביל את ענף השירותים, הביטחון והלוגיסטיקה בישראל.

במהלך שנות פעילותה וכחלק מהתרחבות הקבוצה לענפים שונים, הקימה קבוצת נ.ג'אן מספר חברות בנות המתמחות בתחומים השונים של פעילות הקבוצה:

ג'אן שירותים לוגיסטיים

מספקת שירותי שינוע ולוגיסטיקה בצד הפלסטינאי של הגבול.

אגם תשואות

מרכזת את חטיבת הנדל"ן המניב של הקבוצה.

ליאור א.ס השקעות

מרכזת את פעילות היזמות לבנייה.

ג'אן מערכות ושירותים (ח.א.ש) בע"מ

חברה המספקת שירותי אבטחה למגזר הפרטי והעסקי.

אנרג'י

מרכזת את כלל פעילות הדלקים של הקבוצה.

כקבוצה בעלת אופי משפחתי, מאמינה נ. ג'אן בערך ההון האנושי ומעסיקה למעלה מ-500 עובדים ישירים בחברות השונות. עובדי החברה עוברים הכשרה מקצועית, כל אחד בתחומו ומקיימים הלכה למעשה את אמנת השירות המוקפדת של הקבוצה.

חוסן פיננסי, מקצוענות חסרת פשרות ושימוש בשיטות ניהול חדשניות לצד הקשר האישי והישיר עם הלקוחות, הפכו את קבוצת נ.ג'אן לאחת הקבוצות הגדולות בענף הלוגיסטיקה, האבטחה והשירותים בישראל. כפועל יוצא, מתפעלת הקבוצה באופן ישיר למעלה מ-15 נקודות אסטרטגיות - ביטחוניות, בעלות אופי רגיש לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל.