מוקד 106 הינו שירות המותאם לעיריות, ומאפשר מרכז בקרה ומענה לפניות תושבי העיר. מטרת המוקד להוות מקור מידע וסיוע הזמין לתושבי העיר ולמבקרים בה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. כמו כן, עוסק המוקד בטיפול ומתן פתרון ראשוני בפניות לגבי מפגעים, תקלות הנמצאים בתחום אחריות וטיפול העירייה. בו בעת, מעביר המוקד התראה לגוף האחראי באותו נושא, להמשך טיפול. המוקד עוקב אחרי הפניות שעוברות דרכו, מקצה לקצה, ומהווה אמצעי שליטה ובקרה להנהלת העיר.